De boxer: de witte boxer

Vaak zijn er heel wat vooroordelen over de “witte boxer” daar je ze niet vaak ziet en er geruchten de ronde doen dat ze ongezond zijn.

Wel, laat je hierdoor niet afschrikken, want de witte boxer is even lief en sociaal als zijn gele en gestroomde varianten!

Het is echter wel zo dat er met een witte boxer niet gefokt mag worden en dat je in België ook geen schoonheidswedstrijden kan meedoen, daar de witte kleur niet officieel herkend wordt. Er is namelijk veel tijd gestoken in het fokken van gekleurde varianten en deze zouden kunnen verdwijnen als er gefokt zou worden met de witte boxers. Daarom dat veel fokkers zich schamen als er een witte boxer in hun nest zit en vaak worden deze ook ingeslapen bij de geboorte. Doch vergeten velen dat ons ras deze kleur nodig heeft.

Bij het ontstaan van het ras werd er alleen maar gefokt met de witte boxers. Dit heeft ertoe geleid dat bij onze gele en gestroomde boxers het wit nog steeds aanwezig is in de vorm van de karakteristieke witte plekken op het aangezicht en thv de borst. In de huidige rasstandaard is het zo dat het lichaam van de boxer niet meer dan 1/3 wit mag zijn.

Wat de algemene gezondheid betreft scoort de witte boxer even goed als de gele of gestroomde boxer. Wat we wel soms zien bij de witte boxer is een aangeboren doofheid. Doofheid is vaak het gevolg van ontbreken van pigmentcellen. Meestal hebben deze honden ook twee blauwe ogen. Echter bezit het merendeel van de witte boxers wel pigmentcellen, ondanks zij deze niet zelf aanmaken en ze dus wit zijn van kleur. Deze witte boxers zijn dan ook meestal niet doof en hebben 1 of 2 bruine ogen.

Als er gelet wordt op de al of niet aanwezigheid van aangeboren doofheid, is er dan verder ook geen enkele reden waarom mensen geen witte boxer zouden aanschaffen als ze deze mooi en leuk vinden! De Witte boxers binnen een nest worden met dezelfde zorg en tederheid behandeld als de andere soortgenoten en worden door de dierenarts aan dezelfde gezondheidsonderzoeken onderworpen.

Kortom een witte boxer is een even lieve, speelse, onstuimige, geschikte gezinshond als zijn gekleurde soortgenoten… Alleen de kleur is anders!