Privacy

Deze privacyverklaring is opgesteld voor Boxerkennelvannelysol.be.

Welke persoonsgegevens verzamelt Boxerkennelvannelysol.be?

Je IP-adres wordt bijgehouden voor statistische redenen (Google Analytics).

Vul je het contactformulier in, dat wordt ook dat bijgehouden in de website.

Deelt Boxerkennelvannelysol.be je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoe lang bewaart Boxerkennelvannelysol.be je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Dit betekent dat zodra je je toestemming intrekt of aangeeft, je wil dat je gegevens verwijderd worden, Boxerkennelvannelysol.be dat ook zal doen.

Hoe beveiligt Boxerkennelvannelysol.be je persoonsgegevens?

We stellen alles in het werk om je privacy te kunnen garanderen. De site is onder meer beveiligd met een SSL-certificaat.

Je rechten

Je hebt steeds het recht op:

  • Inzage in de persoonsgegevens die we over jou verwerken
  • Aanpassing van de persoonsgegevens als deze foutief of onvolledig zijn
  • Uitwisseling van je persoonsgegevens
  • Tijdelijke of definitieve stopzetting van de verwerking van je persoonsgegevens
  • Het verwijderen van je persoonsgegevens

Als je vragen hebt over je persoonsgegevens of over deze privacyverklaring kun je ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Je kunt via die weg ook één van bovenstaande verzoeken of een klacht indienen.

Wijziging van de privacyverklaring

Boxerkennelvannelysol.be kan deze privacyverklaring altijd aanpassen. Bij opvallende wijzigingen aan onze privacyverklaring of -voorwaarden zullen we je daarvan proactief op de hoogte stellen.

Contactgegevens

Voor vragen, verzoeken en klachten kan je altijd contact met ons opnemen.